Galeri

39

Kategoriler

Makamına Yakışmayan Söz Söyleyene Ne Güzeldi O Cevap

1  Bir saat beklemeden  “Eh, bu dönemi3n rektörüne de böylesi yakışır.” diyenlerimiz biraz acele mi etti, ne dersiniz?

Ne demişti sıfatının adamı olmayan, etiketine hiç yakışmayan koltuğu işgâl eden:

“… İslami olarak … (makamın adını vererek) itaat etmek farz-ı ayn’dır (Farz: 1. Müslüman olanın, özrü olmadıkça yapması zorunlu, yapmaması günah sayılan ibadet. 2. mec. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu. Farz-ı ayn: Mükellef 2aolan her Müslüman’ın bizzat kendisinin yapması gereken farzdır. Her Müslüman’ın yapması ve sakınması emredilen dinin hükümlerini öğrenmesi farz-ı ayn’dır.). Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır. Biz itaat ediyoruz, (makamın adını vererek) …a.” dedi.

 

 

4

Cevap … yaptığı parti başkanının “grup başkan vekili”nden geldi ve ne güzeldi o cevap:

“ … Üniversitesi rektörünün …la ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. …ın siyasal anlayışıyla, d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur.”