Galeri

28

Kategoriler

10 Kasım 2018

MVMehmet Vahideddin imzasıyla işgâl orduları başkumandanına16 Kasım 1922 tarihinde gönderilen mektup:

 

 

Dersaadet İşgâl Orduları Başkumandanı General Harington Cenapları,

 

İstanbul’da hayatımı tehlikeli gördüğümden İngiltere devlet-i fahimanesine (İngiltere İtibar ve Nüfuz Sahibi Devleti’ne) iltica (sığınma) ve bir an evvel İstanbul’dan mahall-i ahara (dışarıda/ gurbette başka bir yere) naklimi talep ederim efendim.

16 Kasım 1922

Mehmet Vahideddin

 

O şartlarda ne yapılabilirdi ki?”,

“Tarihimizin hakkı en çok yenen, çalmayan, çalmadığı için intihar sayılacak ilaç alımıyla ya da yoksulluklar içinde aç kaldığı ve hastalandığı için vefat eden…”,

Atatürk’ü o yetkilerle Anadolu’ya gönderen kimdi?”… türünden bir şeyler diyebilirsiniz onun adına.

 

Makamınızın adamı değilseniz veya türlü nedenlerle o makamı temsil edemez hâle gelmiş/ getirilmişseniz,

Batışını ailenizce hazırladığınız ya da izlediğiniz devletinizin kurtarıcısı olarak kendinizi değil de işgâlci/ emperyalist/ sömürgeci başka bir devleti görüyorsanız…

 

Sonuç yukarıdaki mektuptur.

 

Ama biri, padişahın elindekilerin binde birine bile sahip değilken başka vatanseverlerle birlikte başka şey yapar:

Övündüğümüz, gözü kapalı savunduğumuz Osmanlının padişahı kaçarken, Mustafa Kemal, işgâlci/ emperyalist/ sömürgeci yedi devleti kovar Anadolu’dan.002

 

Yeni, yepyeni bir anlayışla, “Türkiye Cumhuriyeti”ni kurar.

İşte bundan ötürü milletçe kalbimizdedir; yalana kanmış, şartlandırılmışsanız bizi elbette anlayamazsınız.